Jakimi kosztami można obciążyć dłużnika?

Zatory płatnicze bywają poważnym problemem dla każdej firmy. Przepisy prawa wprowadzają pewne narzędzia dyscyplinujące dłużnika, które jednocześnie mają … Czytaj dalej Jakimi kosztami można obciążyć dłużnika?