Jak naliczyć dłużnikowi odsetki od zaległych odsetek?

Co do zasady polskie przepisy prawa przewidują zakaz anatocyzmu, a więc naliczania odsetek od zaległych odsetek. Jest jednak pewien wyjątek, który umożliwia wierzycielowi naliczanie dodatkowe „kary” za opóźnienie w płatnościach.

Zgodnie z przepisem art. 482 k.c. od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa. W praktyce oznacza to, że wierzyciel może naliczać dodatkowe odsetki wyłącznie, gdy skieruje sprawę na drogę sądową.

Jak liczyć moment wytoczenia powództwa?

Wytoczenie powództwa następuje z chwilą nadania w placówce pocztowej lub złożenia osobiście w Sądzie stosownego pozwu o zapłatę.

Jak naliczyć odsetki od odsetek?

Dla przykładu, jeśli dłużnik miał nam zapłacić 10.000,00 zł do dnia 15 maja 2023r. możemy naliczać zwykłe odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia 16 maja 2023 r. do dnia zapłaty.

Jeśli dłużnik dalej nie płaci i zdecydujemy się na skierowanie sprawy do sądu w dniu 20 lipca 2023 r., wówczas ważne jest aby samemu obliczyć odsetki ustawowe (kapitalizacja odsetek) na dzień przed dniem złożenia pozwu, tj. na 19 lipca 2023 r. – w naszej sprawie będzie to kwota 218,15 zł.

Wskazując wartość przedmiotu sporu sumujemy należność główną oraz odsetki, co da nam łączną kwotę w wysokości 10.218,15 zł. Następnie wnosimy o zasądzenie od całej tej kwoty dodatkowych odsetek ustawowych począwszy od dnia wniesienia pozwu (20 lipca 2023 r.) do dnia zapłaty.

Czy Sąd sam naliczy dodatkowe odsetki?

Przygotowując pozew zawsze należy złożyć stosowny wniosek w tym zakresie. Sąd nie zasądzi z urzędu dodatkowych odsetek. Co więcej zawsze należy samemu dokonać kapitalizacji odsetek.

„Zgodnie z art. 482 § 1 k.c. dochodzi wówczas do przekształcenia zaległych odsetek w świadczenie główne i od chwili doliczenia nie można już mówić o istnieniu odsetek. Tego skutku nie wywiera skapitalizowanie odsetek tylko przez wyrażenie ich w kwocie pieniężnej, ale bez doliczenia do sumy głównej. Jest to jedynie sposób wyrażenia wymagalnych odsetek.” (Wyrok SN z 7.02.2023 r., II CSKP 338/22, LEX nr 3537866)

Co oznacza kapitalizacja odsetek?

Skapitalizowanie odsetek w znaczeniu prawnym następuje wtedy, gdy obliczono ich sumę za określony czas, a następnie poddano je oprocentowaniu, tworząc w ten sposób kapitał, stanowiący odrębną kategorię prawną (Postanowienie SN z 24.02.2012 r., II UZ 63/11, LEX nr 1211158)

Czy można umownie ustalić odsetki od odsetek?

Strony mogą się umówić na doliczenie zaległych odsetek do sumy dłużnej, jednak konieczne jest, aby mowa to została zawarta już po powstaniu zaległości. Oznacza to, że nie można zawrzeć takiej umowy „z góry”.

Jak przygotować pozew o zapłatę?

Szczegółowy opis sposobów dochodzenia roszczeń znajdą Państwo w odrębnym artykule -> https://kancelaria-ts.com/2023/03/03/kontrahent-nie-placi-za-fakture/ 

Ponadto zachęcam do zapoznania się z artykułem, gdzie wskazuję na inne koszty, którymi można obciążyć dłużnika ->  https://kancelaria-ts.com/2023/05/30/jakimi-kosztami-mozna-obciazyc-dluznika/

Zachęcam do zapoznania się z ofertą windykacyjną.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie stałej obsługi prawnej przedsiębiorców.

Ogólną ofertę skierowaną dla firm znajdziesz tutaj. Natomiast w celu przedstawienia spersonalizowanej oferty zachęcam do spotkania lub kontaktu z kancelarią.

Jeśli potrzebujesz pomocy lub chcesz uzyskać więcej informacji, zapraszam do kontaktu z kancelarią -> formularz -> dane kontaktowe

Jeśli jesteś zainteresowany innymi artykułami i chcesz być na bieżąco ze wszystkimi ciekawostkami prawniczymi, zapraszam do polubienia i obserwowania mojej strony na facebooku -> Kancelaria Adwokacka Magdalena Tybor.

Przeczytaj również:

Spółka z o.o. stała się niewypłacalna? Odzyskaj należności od jej członków zarządu.

Sposób na szybsze i tańsze postępowanie sądowe – czyli kilka słów o EPU

Co zrobić, gdy kontrahent nie płaci za fakturę?

Jakimi kosztami można obciążyć dłużnika?