Dobrowolne poddanie się egzekucji jako zabezpieczenie przyszłych roszczeń

Zawierając umowę, na podstawie której dwa podmioty są zobowiązane do wzajemnego względem siebie świadczenia, każdy z nich dba … Czytaj dalej Dobrowolne poddanie się egzekucji jako zabezpieczenie przyszłych roszczeń