E-porady

Porady prawne on-line

Kancelaria oferuje świadczenie usług prawnych również drogą elektroniczną. E-porady skierowane są przede wszystkim do osób, które potrzebują niezwłocznej pomocy prawnej, a wizyta w kancelarii jest niemożliwa lub z powodu własnych preferencji klient woli taką formę kontaktu.

W celu uzyskania porady prawnej on-line należy wypełnić formularz kontaktowy.

  1. Opis sprawy powinien być precyzyjny, najlepiej potwierdzony stosowną dokumentacją, którą proszę załączyć do zapytania. W razie wątpliwości kancelaria zwraca się z prośbą o uzupełnienie informacji.
  2. Po zapoznaniu się ze stanem prawnym sprawy, kancelaria dokonuje wyceny obsługi prawnej w ciągu 24 godz. od momentu otrzymania zapytania. Odpowiedź obejmuje również przewidywany termin realizacji zlecenia.
  3. Jeśli wycena oraz termin zostaną przez klienta zaakceptowane, wynagrodzenie należy wpłacić na rachunek bankowy kancelarii:
    Kancelaria Adwokacka Magdalena Tybor-Źrebiec
    al. Artura Grottgera 1/2, 30-035 Kraków
    mBank S.A., nr 97 1140 2004 0000 3102 7930 8322
  4. Po zaksięgowaniu wpłaty pomoc prawna zostanie udzielona w umówionym zakresie oraz terminie.

Istnieje również możliwość uzyskania porady prawnej telefonicznie. W tym celu, w rubryce „pytanie prawne” proszę zawrzeć informację o chęci skorzystania z tej formy kontaktu oraz pozostawienie swojego numeru telefonu. Wycena obsługi prawnej będzie uzależniona od czasu poświęconego klientowi – cennik zostanie udostępniony jeszcze przed udzieleniem porady prawnej.

Kancelaria zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia porady prawnej online w przypadku dostarczenia niekompletnych informacji oraz jeśli stan faktyczny sprawy będzie wymagał głębszej analizy, a kontakt drogą elektroniczną nie pozwoli na rzetelne wykonanie usługi. O każdej przyczynie odmowy klient zostanie poinformowany.