O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka oferuje kompleksową obsługę prawną Klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. Pomoc prawna świadczona jest z najwyższą starannością, zaangażowaniem oraz indywidualnym podejściem do każdej powierzonej sprawy. Kancelaria proponuje rozwiązania najbardziej optymalne dla Klienta, przy uwzględnieniu jak najmniejszych kosztów oraz czasu realizacji zlecenia.

Kancelaria współpracuje z kancelariami komorniczymi, notarialnymi oraz biegłymi sądowymi, tłumaczami i ekspertami różnych dziedzin wiedzy. Współpraca ta gwarantuje wysokiej jakości usługi  oraz zapewnia kompleksowe rozwiązanie problemu prawnego Klienta, przy jednoczesnym zaoszczędzeniu jego czasu, a także obniżeniu kosztów usługi.

Sprawy prowadzone są na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego (Kraków, Tarnów, Tuchów, Biecz, Chrzanów, Olkusz, Skawina, Myślenice, Nowy Sącz, Brzesko, i inne).

Pomoc prawna świadczona jest przede wszystkim w biurach Kancelarii. W wyjątkowych okolicznościach, np. z uwagi na chorobę, niepełnosprawność, czy podeszły wiek Klienta możliwa jest obsługa prawna w miejscu jego zamieszkania.

Kancelaria jest objęta ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej (OC).

Adw. Magdalena Tybor-Źrebiec

Zakres usług

Windykacja

W ramach swojej działalności Kancelaria świadczy usługi w zakresie windykacji, tj. dochodzenia należności pieniężnych od dłużników. Pomoc prawna świadczona jest zarówno dla  większych korporacji, jak i dla małych firm, czy nawet osób prywatnych.

Jeśli masz problem z odzyskaniem pieniędzy, wynikających np. z realizacji jakiejś usługi, sprzedaży, pożyczki lub wierzytelność powstała z innego tytułu prawnego, Kancelaria pomoże Ci wybrać najdogodniejszą oraz najskuteczniejszą formę wyegzekwowania należności pieniężnych.

Porady prawne on-line

Kancelaria oferuje świadczenie usług prawnych również drogą elektroniczną.

E-porady skierowane są przede wszystkim do osób, które potrzebują niezwłocznej pomocy prawnej, a wizyta w kancelarii jest niemożliwa lub z powodu własnych preferencji klient woli taką formę kontaktu.

W celu uzyskania porady prawnej on-line należy wypełnić formularz kontaktowy.

Aktualności

Read More

Emerytura z USA – świadczenia Social Security

Social Security jest to program federalny w Stanach Zjednoczonych (USA) odnoszący się do emerytur, rent rodzinnych i ubezpieczeń osób niepełnosprawnych. Przede wszystkim dotyczy on wypłaty świadczeń emerytalnych. Przez cały okres zatrudniania pracownika, „Social Security Administration” rejestruje jego dochody. Kwota miesięcznego świadczenia, do którego pracownik ma prawo, zależy od jego wkładu i wieku, w którym pracownik zdecyduje się na rozpoczęcie pobierania świadczeń. Social Security dotyczy również świadczeń wypłacanych osobom z kwalifikującymi się niepełnosprawnościami (niezdolnym do pracy), członkom rodziny pozostającym przy życiu po śmierci pracującego beneficjenta oraz osobom pozostającym na utrzymaniu beneficjentów.

Czytaj Więcej
Read More

Dobrowolne poddanie się egzekucji jako zabezpieczenie przyszłych roszczeń

Zawierając umowę, na podstawie której dwa podmioty są zobowiązane do wzajemnego względem siebie świadczenia, każdy z nich dba o to, aby w jak najwyższym stopniu zabezpieczyć swoje interesy oraz nie ponieść żadnej szkody w związku z niewykonaniem umowy przez drugą stronę. W takich wypadkach warto wiedzieć jakie narzędzia prawne można wykorzystać, aby w jak najwyższym stopniu zabezpieczyć się przed nierzetelnymi kontrahentami. Jedną z form takiego zabezpieczenia jest instytucja dobrowolnego poddania się egzekucji.

Czytaj Więcej
Read More

Sposób na szybsze i tańsze postępowanie sądowe – czyli kilka słów o EPU

Dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii informatycznych, określone rodzaje spraw sądowych mogą zostać przeprowadzone w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU), które wprowadza pewne udogodnienia i ułatwienia w postępowaniu cywilnym. Sprawy nieskomplikowane mogą zostać rozpatrzone w bardzo krótkim czasie, na posiedzeniu niejawnym, przy jednoczesnym obniżeniu opłat pokrywanych przez powoda.  Czasami jednak wybór tego rodzaju postępowania może przedłużyć rozpatrzenie sprawy.

Czytaj Więcej