O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka oferuje kompleksową obsługę prawną Klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. Pomoc prawna świadczona jest z najwyższą starannością, zaangażowaniem oraz indywidualnym podejściem do każdej powierzonej sprawy. Kancelaria proponuje rozwiązania najbardziej optymalne dla Klienta, przy uwzględnieniu jak najmniejszych kosztów oraz czasu realizacji zlecenia.

Kancelaria współpracuje z kancelariami komorniczymi, notarialnymi oraz biegłymi sądowymi, tłumaczami i ekspertami różnych dziedzin wiedzy. Współpraca ta gwarantuje wysokiej jakości usługi  oraz zapewnia kompleksowe rozwiązanie problemu prawnego Klienta, przy jednoczesnym zaoszczędzeniu jego czasu, a także obniżeniu kosztów usługi.

Sprawy prowadzone są na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego (Kraków, Tarnów, Tuchów, Biecz, Chrzanów, Olkusz, Skawina, Myślenice, Nowy Sącz, Brzesko, i inne).

Pomoc prawna świadczona jest przede wszystkim w biurach Kancelarii. W wyjątkowych okolicznościach, np. z uwagi na chorobę, niepełnosprawność, czy podeszły wiek Klienta możliwa jest obsługa prawna w miejscu jego zamieszkania.

Kancelaria jest objęta ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej (OC).

Adw. Magdalena Tybor

Zakres usług

Windykacja

W ramach swojej działalności Kancelaria świadczy usługi w zakresie windykacji, tj. dochodzenia należności pieniężnych od dłużników. Pomoc prawna świadczona jest zarówno dla  większych korporacji, jak i dla małych firm, czy nawet osób prywatnych.

Jeśli masz problem z odzyskaniem pieniędzy, wynikających np. z realizacji jakiejś usługi, sprzedaży, pożyczki lub wierzytelność powstała z innego tytułu prawnego, Kancelaria pomoże Ci wybrać najdogodniejszą oraz najskuteczniejszą formę wyegzekwowania należności pieniężnych.

Porady prawne on-line

Kancelaria oferuje świadczenie usług prawnych również drogą elektroniczną.

E-porady skierowane są przede wszystkim do osób, które potrzebują niezwłocznej pomocy prawnej, a wizyta w kancelarii jest niemożliwa lub z powodu własnych preferencji klient woli taką formę kontaktu.

W celu uzyskania porady prawnej on-line należy wypełnić formularz kontaktowy.

Aktualności

Read More

UMOWA PRZEDWSTĘPNA – JAKIE UPRAWNIENIA MA STRONA W RAZIE NIEZAWARCIA UMOWY PRZYRZECZONEJ?

W codziennym życiu nieraz zdarzają się sytuacje, gdy strony chcą podpisać określoną umowę, nie mając przy tym możliwości jej natychmiastowego zawarcia. Taki stan rzeczy najczęściej jest spotykany w przypadku umów sprzedaży nieruchomości (gruntu, mieszkania, domu). Czy w takim wypadku można niejako „zarezerwować” sobie zawarcie umowy w przyszłości? Polski ustawodawca przewidział taką możliwość i tym samym wprowadził instytucję umowy przedwstępnej, która daje stronom szerokie uprawnienia oraz gwarancje związane z zawarciem umowy przyrzeczonej.

Czytaj Więcej
Read More

ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Własność nieruchomości nie musi być prawem jednopodmiotowym i może przysługiwać kilku podmiotom. Nie ma generalnych ograniczeń, co do liczby współwłaścicieli. Wspólne prawo możemy nabyć dobrowolnie, zawierając z innym podmiotem stosowną umowę. Niemniej jednak często dochodzi do sytuacji, gdy współwłaścicielami stajemy się z mocy ustawy (np. zasiedzenie, dziedziczenie) lub na podstawie orzeczenia sądowego. Nie zawsze jest to dla nas komfortowa sytuacja, dlatego pojawia się chęć zlikwidowania stosunku współwłasności.

Czytaj Więcej
Read More

Zasady dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) polega na przeniesieniu prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, w wyniku czego jest on wywożony z Polski do innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej. WDT w Polsce towarzyszy wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w państwie, do którego towary są dostarczane. Zachowując określone wymogi WDT jest opodatkowana stawką 0%, co oznacza, że faktury wystawiane nabywcom nie zawierają kwoty podatku. Niemniej jednak dostawca może odliczyć kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z taką dostawą.

Czytaj Więcej