O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka oferuje kompleksową obsługę prawną Klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. Pomoc prawna świadczona jest z najwyższą starannością, zaangażowaniem oraz indywidualnym podejściem do każdej powierzonej sprawy. Kancelaria proponuje rozwiązania najbardziej optymalne dla Klienta, przy uwzględnieniu jak najmniejszych kosztów oraz czasu realizacji zlecenia.

Kancelaria współpracuje z kancelariami komorniczymi, notarialnymi oraz biegłymi sądowymi, tłumaczami i ekspertami różnych dziedzin wiedzy. Współpraca ta gwarantuje wysokiej jakości usługi  oraz zapewnia kompleksowe rozwiązanie problemu prawnego Klienta, przy jednoczesnym zaoszczędzeniu jego czasu, a także obniżeniu kosztów usługi.

Z uwagi na szerokie zapotrzebowanie naszych klientów na usługi obejmujące różne dziedziny prawa, kancelaria na stałe współpracuje z adw. Łukaszem Sewielskim, który specjalizuje się głównie w prawie karnym, prawie medycznym, prawie konsumenckim oraz prawie oświatowym. Szczegóły znajdą Państwo na stronie https://adwokat-sewielski.pl/.

Sprawy prowadzone są na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego (Kraków, Tarnów, Tuchów, Biecz, Chrzanów, Olkusz, Skawina, Myślenice, Nowy Sącz, Brzesko, i inne).

Pomoc prawna świadczona jest przede wszystkim w biurach Kancelarii. W wyjątkowych okolicznościach, np. z uwagi na chorobę, niepełnosprawność, czy podeszły wiek Klienta możliwa jest obsługa prawna w miejscu jego zamieszkania.

Kancelaria jest objęta ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej (OC).

Adw. Magdalena Tybor

Zakres usług

Windykacja

W ramach swojej działalności Kancelaria świadczy usługi w zakresie windykacji, tj. dochodzenia należności pieniężnych od dłużników. Pomoc prawna świadczona jest zarówno dla  większych korporacji, jak i dla małych firm, czy nawet osób prywatnych.

Jeśli masz problem z odzyskaniem pieniędzy, wynikających np. z realizacji jakiejś usługi, sprzedaży, pożyczki lub wierzytelność powstała z innego tytułu prawnego, Kancelaria pomoże Ci wybrać najdogodniejszą oraz najskuteczniejszą formę wyegzekwowania należności pieniężnych.

Porady prawne on-line

Kancelaria oferuje świadczenie usług prawnych również drogą elektroniczną.

E-porady skierowane są przede wszystkim do osób, które potrzebują niezwłocznej pomocy prawnej, a wizyta w kancelarii jest niemożliwa lub z powodu własnych preferencji klient woli taką formę kontaktu.

W celu uzyskania porady prawnej on-line należy wypełnić formularz kontaktowy.

Aktualności

Read More

Tarcza Finansowa 2.0 – kto otrzyma pomoc?

Polski Fundusz Rozwoju przedstawił założenia programu Tarcza Finansowa 2.0, który miałby ruszyć w styczniu 2021 r. Celem tarczy jest pomoc finansowa dla firm, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19. Na dzień dzisiejszy program tarczy nie uzyskał jeszcze notyfikacji Komisji Europejskiej. Dlatego też na oficjalne informacje dotyczące rozpoczęcia naboru wniosków oraz dokładnych warunków programu musimy jeszcze poczekać.

Czytaj Więcej
Read More

Przegapiłeś termin na odrzucenie spadku? Jak zabezpieczyć się przed odziedziczonymi długami?

Często zdarza się, że zmarły krewny pozostawił po sobie spadek obciążony długami, który spadkobiercy wolą odrzucić w całości niż brać na siebie odpowiedzialność za uregulowanie zobowiązań. Jednak przepisy prawa nakładają na spadkobierców obowiązek dochowania stosownego terminu w ciągu którego mogą odrzucić spadek i o którym niestety często zapominają. Po upływie tego terminu muszą oni liczyć się z koniecznością uregulowania zobowiązań zmarłego. I tutaj pojawia się pytanie – czy w tym przypadku spadkobiercy będą odpowiadać całym swoim majątkiem za długi zmarłego, czy też mogą w jakiś sposób się  zabezpieczyć? Na szczęście od 2015 r. polski ustawodawca zapewnił większą ochronę spadkobiercom, którzy odpowiadają za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku, o czym niżej.

Czytaj Więcej
Read More

Kiedy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę?

Ogólną zasadą jest, że pracodawcy mają prawo swobodnego doboru pracowników i mogą rozwiązywać umowy o pracę za wypowiedzeniem wedle własnego uznania.  Jednak prawo to nie jest bezwzględne, bowiem przepisy kodeksu pracy ustanawiają szczególną ochronę stosunku pracy. Oznacza to, że co prawda pracodawca ma swobodę w doborze swoich pracowników, jednak chcąc ich zwolnić musi dochować szeregu warunków określonych przepisami prawa. Wadliwe rozwiązanie umowy o pracę może wynikać z faktu naruszenia przepisów o wypowiadaniu umów na czas nieokreślony (np. niezachowanie formy pisemnej, wypowiedzenie z naruszeniem przepisów dot. szczególnej ochrony stosunku pracy itp.), jak i nieprawidłowości dot. merytorycznej strony (bezzasadność wypowiedzenia). Niniejszy wpis zawiera omówienie wyłącznie tej merytorycznej strony, tj. samej zasadności wypowiedzenia umowy.

Czytaj Więcej