Wynagrodzenie

Kancelaria stosuje kilka systemów rozliczeń

Wynagrodzenie za obsługę prawną jest ustalane indywidualnie z każdym klientem. Ze względu na różnorodność spraw oraz ich stopień skomplikowania, jeszcze przed zawarciem umowy analizujemy zlecenie i dostosowujemy wysokość honorarium do przewidywanego nakładu pracy adwokata. Szczegóły dotyczące płatności są precyzyjnie określane w umowie zawieranej z klientem.

Jednorazowe stałe wynagrodzenie

Przy mało skomplikowanych sprawach lub w sprawach dotyczących jednorazowego wykonania określonej czynności prawnej, jak np. udzielenie porady prawnej, czy też przygotowanie pisma lub opinii prawnej – za realizację konkretnej usługi prawniczej, możliwe jest ustalenie z klientem jednorazowego wynagrodzenia płatnego „z góry”.

Rozliczenie godzinowe

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest na podstawie liczby godzin przepracowanych przez adwokata podczas realizacji konkretnego zlecenia. Stawka godzinowa uzgadniana jest indywidualnie z każdym klientem. Przy rozliczeniu godzinowym prowadzony jest monitoring czasu pracy adwokata, który stanowi załącznik do dokumentu rozliczeniowego przekazywanego klientowi pod koniec każdego miesiąca.

Ryczałt

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest jako stała, comiesięczna stawka, bez względu na ilość przepracowanych w tym okresie godzin. Istnieje również możliwość uzgodnienia z klientem pakietu usług prawniczych, który zawiera określony limit czasu pracy adwokata. System ten najczęściej stosowany jest przy świadczeniu stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych.

Premia za sukces (success fee)

Niektóre sprawy umożliwiają uzgodnienie z klientem dodatkowego wynagrodzenia za pozytywny wynik sprawy. Tego typu honorarium dzieli się na wynagrodzenie podstawowe oraz określoną procentowo kwotę uzależnioną od uzyskanego efektu. System ten pozwala na pomniejszenie wynagrodzenia podstawowego oraz zapłatę pozostałej części honorarium dopiero po zakończonej sukcesem sprawie.

Wynagrodzenie mieszane

Ze względu na różnorodność spraw, czasami dogodniejsze dla klienta może okazać się połączenie różnych systemów rozliczeń. Kancelaria jest otwarta na sugestie klientów i stara się dopasować najbardziej odpowiedni sposób rozliczania.

W celu zapoznania się z przykładowymi cenami usług, należy przejść do zakładki „Zakres Usług” oraz wybrać interesującą Cię dziedzinę prawa.

W celu wyceny obsługi prawnej zapraszamy do kontaktu z kancelarią

Konsultacje dotyczące wyceny usług są darmowe. Kancelaria wystawia faktury VAT.

(+48) 504 734 370

Zadzwoń do kancelarii

spotkanie w kancelarii

po wcześniejszym umówieniu terminu