Czy biuro podróży może odmówić zwrotu pieniędzy za odwołaną wycieczkę w zamian za voucher? #koronawirus

W związku z wybuchem epidemii koronawirusa biura podróży zostały zmuszone do odwołania organizowanych przez siebie imprez turystycznych. Wiele firm może próbować narzucić swoim klientom pewne rozwiązania, ale czy mają one prawo jednostronnie zadecydować o formie załatwienia sprawy? W tarczy antykryzysowej wprowadzono pewne zmiany, które być może ułatwią branży turystycznej przetrwać ten trudny okres, nie narażając jednocześnie podróżnych na straty finansowe.

 

Kto może odstąpić od umowy?

Zgodnie z ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych podróżny może odstąpić od umowy zawartej z organizatorem wycieczki bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego.

Organizator wycieczki również może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej  z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, o ile powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem podróży.

Jako nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności wskazuje się m.in. znaczące zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, takie jak wybuch epidemii poważnej choroby w docelowym miejscu podróży uniemożliwiające bezpieczną podróż do miejsca docelowego uzgodnionego w umowie o udział w imprezie turystycznej. Panująca obecnie pandemia koronawirusa umożliwia więc odstąpienie/rozwiązanie umowy bez ponoszenia dodatkowych opłat.

 

Czy biuro podróży może odmówić zwrotu pieniędzy za odwołaną wycieczkę w zamian za voucher?

Organizator wycieczki nie może narzucić podróżnemu skorzystanie z vouchera zamiast zwrotu pieniędzy. Jeśli odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie miałoby nastąpić z powodu wybuchu epidemii wirusa SARS-CoV-2 – organizator może jedynie zaproponować voucher, a do podróżnego należy ostateczna decyzja czy chce skorzystać z takiego rozwiązania, czy nie. W razie wyrażenia przez podróżnego zgody, odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie staje się nieskuteczne, a voucher może zostać wykorzystany w ciągu roku od dnia, w którym wycieczka miała się odbyć.

 Uwaga! Wartość vouchera nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy o imprezę turystyczną.

 

Czy w związku z odwołaniem przez organizatora wycieczki można żądać dodatkowego odszkodowania lub/i zadośćuczynienia?

Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej – bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

 

W jakim terminie zostaną zwrócone pieniądze za odstąpienie lub rozwiązanie umowy?

Dotychczas  ustawa o imprezach turystycznych przewidywała jedynie 14 dni na zwrot pieniędzy w związku z odwołaną podróżą. Niemniej jednak „tarcza antykryzysowa” wprowadziła dla branży turystycznej pewne udogodnienia, które mają pozwolić przetrwać firmom obecny kryzys związany z epidemią koronawirusa. Jednym z nich jest wprowadzenie dłuższego terminu na skuteczne odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie, które następuje dopiero po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomieniu o rozwiązaniu umowy przez organizatora turystyki. W związku z powyższym, podróżny może uzyskać zwrot pieniędzy dopiero po upływie tego sześciomiesięcznego okresu.

 

Co z biletami lotniczymi?

Jeśli chodzi o zwrot biletów lotniczych – kwestia ta nie została tak szczegółowo uregulowana, jak w przypadku rezygnacji z wycieczki. Informacje na temat uprawnień przysługujących pasażerom znajdziemy w regulaminach poszczególnych przewoźników.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy lub chcesz uzyskać więcej informacji, zapraszam do kontaktu z kancelarią -> formularz -> dane kontaktowe

 

Jeśli jesteś zainteresowany innymi artykułami i chcesz być na bieżąco ze wszystkimi ciekawostkami prawniczymi, zapraszam do polubienia i obserwowania mojej strony na facebooku -> Kancelaria Adwokacka Magdalena Tybor.