Rozwiązania tarczy antykryzysowej – podsumowanie form pomocy dla przedsiębiorców i pracujących.

I. Samozatrudniony (niezatrudniający pracowników)

  • Bez warunków spadku obrotów – pomoc powszechna:

1.Zwolnienie przez 3 miesiące (marzec, kwiecień i maj) ze  składek do ZUS, jeśli przychód w miesiącu  poprzedzającym złożenie wniosku jest niższy od 3 średnich pensji (tj. 15.681 zł);

2. Świadczenie postojowe1.300 zł dla osób rozliczających się kartą podatkową.

  • Z warunkami:

1. Świadczenie postojowe2.080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia), jednorazowo (z możliwością powtórnej wypłaty, decyduje rząd), jeśli nie zawiesiłeś firmy, przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku jest niższy o 15% niż w poprzednim miesiącu i nie był wyższy niż 300% średniej pensji ( 15.681 zł) lub zawiesiłeś firmę po 31 stycznia 2020 r., a przychód nie przekroczył ww. kwoty.

2.  Dofinansowanie z urzędu pracy od 1.300 do 2.340 zł miesięcznie (maksymalnie przez 3 miesiące), jeśli odnotowałeś spadek obrotów (należy porównać dwa miesiące z 2020 r. do dwóch miesięcy z 2019 r.) w wysokości:
1.300 zł, jeśli nastąpił spadek obrotu o 30–50%
– 1.820 zł, jeśli nastąpił spadek o 50–80%
2.340 zł, jeśli nastąpił spadek o 80% i więcej.

Dofinansowanie jest wypłacane przez 3 miesiące.

II. Zleceniobiorca, wykonawca dzieła, ubezpieczony w KRUS

  • Bez warunków spadku obrotów – pomoc powszechna:

Zwolnienie ze składek do KRUS za II kwartał 2020 r. z zachowaniem prawa do świadczeń

  • Z warunkami:

Świadczenie postojowe – 2.080 zł jednorazowo (z możliwością powtórnej wypłaty, decyduje rząd), jeśli umowa cywilno-prawna zawarta 1 lutego 2020 r. lub wcześniej, wynagrodzenie z umowy wynosiło co najmniej 1.300 zł (jeśli mniej, można otrzymać to, co się straciło) w firmie, w której się pracowało, a która aktualnie ma kłopoty finansowe związane z epidemią.

III. Mikrofirma (1–9 pracowników)

  • Bez warunków spadku obrotów – pomoc powszechna:

1.Zwolnienie przez 3 miesiące (marzec, kwiecień i maj) ze składek do ZUS – właściciel (jeśli prowadzi firmę w formie działalności gospodarczej) i za wszystkich pracowników (także niezatrudnionych na etatach);

2. Pożyczka 5 tys. zł z urzędu pracy na bieżącą działalność, spłacana przez 12 miesięcy z możliwością umorzenia – jeśli firma nie będzie zwalniać pracowników przez 3 miesiące od otrzymania pożyczki;

  • Z warunkami:

1.Dofinansowanie z urzędu pracy od 1.300 do 2.340 zł miesięcznie (plus składki na ubezp. społ. należne od firmy) na osobę zatrudnioną (maksymalnie przez 3 miesiące), jeśli odnotowała spadek obrotów (należy porównać dwa miesiące z 2020 r. do dwóch miesięcy z 2019 r.) w wysokości:
1.300 zł, jeśli nastąpił spadek obrotu o 30–50%
– 1.820 zł, jeśli nastąpił spadek o 50–80%
2.340 zł, jeśli nastąpił spadek o 80% i więcej.

2. Dopłata do pracownika wysłanego na przestój przez 3 miesiące – firma może takiemu pracownikowi obniżyć wynagrodzenie do minimalnej pensji (2.600 zł) i otrzymuje wtedy 1.300 zł + składki na ubezpieczenie społeczne od państwa. Firma, by skorzystać, musi zanotować 15% spadek obrotów – porównanie 2 miesięcy z 2020 r. w stosunku do 2 miesięcy z 2019 r. lub 25% spadek obrotów – w miesiącu z 2020 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca z 2020 r. (może być kolejnych 30 dni, niekalendarzowy miesiąc).

3. Dopłata do zatrudnienia pracownika z obniżonym wymiarem czasu pracy przez 3 miesiące – firma może obniżyć ten wymiar do 80% (nie więcej niż do pół etatu), maksymalnie do pensji minimalnej (2.600 zł). Firma w takiej sytuacji otrzymuje 50% pensji pracownika plus składki na ubezpieczenie społeczne należne od niej, ale nie więcej niż 40% średniej pensji z IV kw. 2019 r., tj. 2.452 zł – 2.079 zł pensji i 373 zł składek. 

IV. Pozostałe firmy

  • Z warunkami:

1.Dopłata do pracownika wysłanego na przestój przez 3 miesiące – firma może takiemu pracownikowi obniżyć wynagrodzenie do minimalnej pensji (2.600 zł) i otrzymuje wtedy 1.300 zł + składki na ubezpieczenie społeczne od państwa. Firma, by skorzystać, musi zanotować 15% spadek obrotów – porównanie 2 miesięcy z 2020 r. w stosunku do 2 miesięcy z 2019 r. lub 25% spadek obrotów – w miesiącu z 2020 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca z 2020 r. (może być kolejnych 30 dni, niekalendarzowy miesiąc).

2. Dopłata do zatrudnienia pracownika z obniżonym wymiarem czasu pracy przez 3 miesiące – firma może obniżyć ten wymiar do 80% (nie więcej niż do pół etatu), maksymalnie do pensji minimalnej (2.600 zł). Firma w takiej sytuacji otrzymuje 50% pensji pracownika plus składki na ubezp. społ. należne od niej, ale nie więcej niż 40% średniej pensji z IV kw. 2019 r., tj. 2.079 zł pensji oraz 373 zł składek (łącznie 2.452 zł).

3. Dofinansowanie z urzędu pracy od 1.300 do 2.340 zł miesięcznie (plus składki na ubezp. społ. należne od firmy) na osobę zatrudnioną (maksymalnie przez 3 miesiące), jeśli odnotowała spadek obrotów (należy porównać dwa miesiące z 2020 r. do dwóch miesięcy z 2019 r.) w wysokości:
1.300 zł, jeśli nastąpił spadek obrotu o 30–50%
– 1.820 zł, jeśli nastąpił spadek o 50–80%
2.340 zł, jeśli nastąpił spadek o 80% i więcej.

Dofinansowanie wypłacane do 3 miesięcy.
Uwaga! To ostatnie rozwiązanie (nr 3) dotyczy firm zatrudniających do 249 osób, większych nie dotyczy.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy lub chcesz uzyskać więcej informacji, zapraszam do kontaktu z kancelarią -> formularz -> dane kontaktowe

 

Jeśli jesteś zainteresowany innymi artykułami i chcesz być na bieżąco ze wszystkimi ciekawostkami prawniczymi, zapraszam do polubienia i obserwowania mojej strony na facebooku -> Kancelaria Adwokacka Magdalena Tybor.

Źródło: https://pfr.pl/tarcza