Tarcza Finansowa 2.0 – kto otrzyma pomoc?

Polski Fundusz Rozwoju przedstawił założenia programu Tarcza Finansowa 2.0, który miałby ruszyć w styczniu 2021 r. Celem tarczy jest pomoc finansowa dla firm, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19. Na dzień dzisiejszy program tarczy nie uzyskał jeszcze notyfikacji Komisji Europejskiej. Dlatego też na oficjalne informacje dotyczące rozpoczęcia naboru wniosków oraz dokładnych warunków programu musimy jeszcze poczekać.

Czy wszystkie firmy będą mogły ubiegać się o subwencję?

Niestety nie. Z subwencji przewidzianej w Tarczy Finansowej 2.0 będą mogły skorzystać wyłącznie określone branże, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.

Jakie branże obejmie Tarcza Finansowa 2.0?

Na dzień dzisiejszy przewiduje się, że z Tarczy Finansowej 2.0 będzie mogło skorzystać 38 branż o następujących kodach PKD:

 • 39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • 82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • 89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
 • 10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 10.B – Ruchome placówki gastronomiczne
 • 29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 14.Z – Działalność związana z projekcją filmów
 • 20.Z – Działalność fotograficzna
 • 21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 11.A – Działalność agentów turystycznych
 • 12.Z – Działalność organizatorów turystyki
 • 11.B – Działalność pośredników turystycznych
 • 90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej
 • 90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 90.A – Działalność fizjoterapeutyczna
 • 90.D – Działalność paramedyczna
 • 01 Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny
 • 02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 04.Z – Działalność obiektów kulturalnych
 • 02.Z – Działalność muzeów
 • 11.Z – Działalność obiektów sportowych
 • 13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
 • 21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • 29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych
 • 29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie Tarczy Finansowej PFR 2.0?

Warunki, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie z Tarczy Finansowej PFR 2.0 różnią się w zależności m.in. od wielkości firmy oraz poziomu spadku przychodów.

Mikrofirma (1-9 pracowników)

Kwota subwencji dla mikrofirm to iloczyn liczby zatrudnionych na 30 września 2020 r. oraz kwoty bazowej subwencji. Wysokość tej kwoty zależy od poziomu spadku przychodów w okresie IV-XII lub X-XII 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r.

UWAGA! Subwencja finansowa jest w całości bezzwrotna pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:

 • utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r.,
 • utrzymanie średniego zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020 r.

Małe i średnie firmy (10-249 pracowników)

O wsparcie z Tarczy PFR 2.0 mogą ubiegać się firmy, które w okresie IV-XII lub X-XII 2020 r. odnotowały spadek obrotów o min 30% w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r. w związku z COVID-19.
Kwota subwencji dla MSP jest sumą:

 • predykcji kosztów stałych, które wedle najlepszej wiedzy przedsiębiorcy mogą zostać przez niego poniesione, oraz
 • poniesionych kosztów stałych niepokrytych w ramach działalności przedsiębiorstwa z: zysku brutto, oraz innych źródeł, takich jak ubezpieczenie, inne środki pomocy otrzymane na podstawie Tymczasowych   Ram lub wsparcie z innych źródeł, w okresie 6 miesięcy  pomiędzy XI 2020 r. a IV 2021 r.
 • Jednocześnie w ramach Programu kwota nie może przekroczyć iloczynu liczby etatów i 72 tys. zł.

Kwota subwencji dla MŚP pokrywa 70% straty brutto beneficjenta za okres listopad 2020 – kwiecień 2021 r.:

 • strata brutto obliczana jest z wyłączeniem rezerwa na aktywa
 • strata brutto uwzględnia wsparcie otrzymane z innych źródeł

Subwencja finansowa jest bezzwrotna pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:

 • Utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r.,
 • Rozliczenie nadwyżki w terminie po 31 października 2021 r., przy czym nie ma możliwości rekompensaty poniesionych kosztów przekraczających otrzymane wsparcie.
 • Przedstawienia rozliczenia straty netto na podstawie sprawozdań finansowych

Na co będzie można przeznaczyć otrzymaną subwencję?

Środki można wykorzystać tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, m.in. wynagrodzeń pracowników.

Z otrzymanych środków nie można:

 •  przedpłacać kredytów, leasingów oraz innych podobnych instrumentów.
 • dokonywać płatności na rzecz właściciela oraz osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa
 • finansować przejęcia innego przedsiębiorstwa lub akwizycji

Czy można skorzystać z Tarczy Finansowej 2.0, jeśli firma uzyskała już subwencję finansową w ramach Tarczy Finansowej 1.0?

Tak, przedsiębiorca może ubiegać się drugi raz o dofinansowanie w ramach Tarczy Finansowej. Niemniej jednak maksymalna kwota finansowania przy skorzystaniu przez przedsiębiorcę z obu Tarcz Finansowych (Tarcza Finansowa 1.0 i 2.0) nie może być wyższa niż 72 tys. zł na jednego pracownika.

Źródło: https://pfrsa.pl/

 

Jeśli potrzebujesz pomocy lub chcesz uzyskać więcej informacji, zapraszam do kontaktu z kancelarią -> formularz -> dane kontaktowe

Kancelaria świadczy usługi w zakresie stałej obsługi prawnej przedsiębiorców.

Ogólną ofertę skierowaną dla firm znajdziesz tutaj. Natomiast w celu przedstawienia spersonalizowanej oferty zachęcam do spotkania lub kontaktu z kancelarią.

Jeśli jesteś zainteresowany innymi artykułami i chcesz być na bieżąco ze wszystkimi ciekawostkami prawniczymi, zapraszam do polubienia i obserwowania mojej strony na facebooku -> Kancelaria Adwokacka Magdalena Tybor.

 

Przeczytaj również:

Tarcza Finansowa 2.0 – najważniejsze informacje

Skorzystałeś z Tarczy Finansowej PFR? Pamiętaj o dostarczeniu dokumentów do 31.12.2020 r.!

TARCZA FINANSOWA PFR DLA MIKROFIRM

TARCZA FINANSOWA PFR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW