Skorzystałeś z Tarczy Finansowej PFR? Pamiętaj o dostarczeniu dokumentów do 31.12.2020 r.!

Zgodnie z Umową Subwencji i Regulaminem Programu PFR osoby, które skorzystały z subwencji PFR są zobowiązane dostarczyć do danego Banku – nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r. dokumenty potwierdzające, że osoba podpisująca umowę była umocowana do złożenia wniosku oraz akceptacji i zawarcia Umowy Subwencji Finansowej.

Jakie dokumenty są wymagane?

Wymagane są dokumenty potwierdzające, że osoba, która zaakceptowała umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu przedsiębiorcy była uprawniona do jego reprezentowania.

W przypadku, gdy Umowa została podpisana przez osobę umocowaną, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są:

  • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub
  • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Natomiast w sytuacji, gdy Umowę podpisała osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub firma posiada reprezentację wieloosobową, wymagane jest przedłożenie Pełnomocnictwa lub Oświadczenia.

UWAGA! Podpisy na pełnomocnictwie muszą być złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi lub poprzez kwalifikowany podpis elektroniczny zgodnie z zasadą reprezentacji Beneficjenta. Dlatego też pełnomocnictwo musiało być przygotowane najpóźniej w dniu zawarcia Umowy Subwencji Finansowej. Po tym dniu nie jest możliwe sporządzenie stosownego pełnomocnictwa z datą wsteczną.

ALE

W tej sytuacji zamiast pełnomocnictwa przedsiębiorca powinien złożyć stosowne oświadczenie o potwierdzeniu stanu związania przez Beneficjenta Umową Subwencji Finansowej oraz wszystkimi oświadczeniami złożonymi w imieniu Beneficjenta w związku z procesem uzyskiwania subwencji finansowej od PFR.

Zarówno Pełnomocnictwo jak i Oświadczenie należy przedłożyć wraz z aktualnym/pełnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W jakiś sposób dostarczyć w/w dokumenty?

Szczegóły dotyczące dostarczenia przedmiotowych dokumentów znajdą Państwo na stronie konkretnego Banku, poprzez który uzyskano Subwencję Finansową PFR. Procedura przekazania w/w dokumentów może się różnić. W przypadku podmiotów, których weryfikacji można dokonać przez rejestr KRS i CEIDG – większość Banków dopuszcza zautomatyzowaną weryfikację, która nie wymaga od Beneficjentów dostarczenia dodatkowych dokumentów – aczkolwiek należy pamiętać o konieczności potwierdzenia pobranych danych.

Jakie mogą być konsekwencje niedostarczenia stosownej dokumentacji?

W przypadku niedopełnienia w/w obowiązków konsekwencją może być wypowiedzenie Umowy przez Fundusz PFR oraz konieczność zwrotu otrzymanej subwencji.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy lub chcesz uzyskać więcej informacji, zapraszam do kontaktu z kancelarią -> formularz -> dane kontaktowe

Jeśli jesteś zainteresowany innymi artykułami i chcesz być na bieżąco ze wszystkimi ciekawostkami prawniczymi, zapraszam do polubienia i obserwowania mojej strony na facebooku -> Kancelaria Adwokacka Magdalena Tybor.

Przeczytaj również:

Tarcza Finansowa 2.0 – najważniejsze informacje

Tarcza Finansowa 2.0 – kto otrzyma pomoc?

TARCZA FINANSOWA PFR DLA MIKROFIRM

TARCZA FINANSOWA PFR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW